Anda masihlah jomblo sudah tua tetapi belum dapat jodoh? jangan hawatir karena ada amalan mudah cari jodoh dan jangan sampai anda berputus harapan. Walaa taiasuu min rauhillaah innahuu laa yaiasu min rauhillaahi illal qaumul kaafiruun (“… Serta jangan sampai engkau putus harapan dari rahmat Allah, kenyataannya tdk ada yg berputus harapan dari rahmat Allah namun para yg kafir “). Nah, Sehabis anda kembali bergairah untuk mengamalkan amalan mudah cari jodoh, jadi langkah tersebut merupakan ikhtiar. Lebih tepatnya saat ini anda membutuhkan amalan mudah cari jodoh yang mampu dilaksanakan dengan ikhtiar lahir serta batin. Lahirnya, silahkan banyak kawan akrab mencari jodoh dengan kuatkan serta memperluas interaksi sosial. Sebab itu anda dapat mendapatkan banyak kawan, serta semoga saja ada satu atau dua orang yang srek di hati, yg mampu meluluhkan hati anda pada pandangan pertama.

Bicara perihal pandangan pertama, kelak apabila saya memiliki saat saya dapat menjelaskannya terhadap anda seluruhnya, bagaimanakah pandangan pertama itu menjadi pandangan yg benar-benar dahsyat serta buka kesempatan buat kemajuan pencarian cinta anda. Adapun ikhtiar batin seperti amalan mudah cari jodoh diharapkan mampu banyak kawan akrab jalankan dengan terus-menerus melakukan perbaikan keshalehan diri serta kedekatan terhadap Allah. Dikarenakan jodoh itu ada di tangan Allah, serta insya Allah, seandainya kita jadi orang yg baik jadi Allah akan juga menjodohkan kita terhadap orang yg baik juga. Demikianlah demikian sebaliknya. Dengan dekat terhadap Allah, jadi kita dapat lebih enteng meminta kepadaNya. serta pastinya, permohonan atau doa dari orang yg dekat terhadap Allah itu dapat lebih enteng serta cepat dikabulkan.

Nah, karena itu pada kesempatan kesekian kali ini saya dapat membagikan amalan-amalan yg berfaedah utk membuat jadi lebih mudah jogoh banyak kawan akrab yg tengah ada masalah mencari jodoh. Simak serta simak baik-baik, semoga berfaedah:

  1. Puasalah sepanjang tujuh hari. Tiap tiap tuntas shalat fardhu membaca surah al-Fatihah 71 kali dikhususkan terhadap orang yg di cintai. Tiap tiap tengah malam bangun utk tahajud serta sesudah itu mmebaca surah al_Fatihah banyak tiga ratus tiga belas kali dihususkan terhadap yg di cintai. Atau apabila belum ada yg di cintai (masihlah cari cari) jadi dikhususkan utk semua muslimah yg belum menikah serta belum dilamar.
  2. Puasalah sepanjang dua puluh hari. Tiap-tiap hari membaca surah Yusuf dua puluh kali. Sebelum saat membaca surah Yusuf, lebih dahulu kirim fatihah dikhususkan terhadap semua wanita muslimah yg belum menikah serta belum dilamar.
  3. Setelah ba’da isya’ membaca surah Yasin banyak 41 kali. Sesudah itu memohon terhadap Allah biar dimudahkan serta dicepatkan jodohnya. Ijazah yg admin terima dari ulama.
  4. Sering-seringlah membaca ” Wa allafa baina quluubihim la anfaqta maa fil ardhi jamii’an maa allafta baina quluubihim wa laakinnallaaha allafa bainahum innahuu ‘aziizun hakiim.
  5. Setiap ba’da shalat fardhu membaca Q. S. Al-Furqan ayat 74 banyak sekurang-kurangnya 3 kali dengan cara istiqamah. Apabila lupa jadi mesti diqadhai. Jalankan hingga sukses, insya Allah cepat sukses. Ayat yg disebut merupakan ” Rabbana Hablana min azwaajina wa dzurriyyaatina qurrata a’yun waj’ana lilmuttaqiina imaama.
  6. Setiap ba’da shalat maktubah bacalah doa ini : ” Allaahumma innii uriidu an atazawwaja faqaddirlii minannisaa’i a’affahunna farjan wa ahfadzahunna lii fii nafsihaa wa fii maa lii wa ausa’ahunna rizqa wa a’dzamahunna barakah wa qaddirlii waladan thayyiban taj’aluhu khalafann shaalihan fii hayaatii wa ba’da mamaatii”)
  7. Banyak-banyak membaca Q. S. An-Naml ayat 30 (Innahuu min sulaimana wa innahuu bismillaahirrahmaanirrahiim * Alaa ta’lau ‘alayya wa’tuunii muslimiin)
  8. Kalau amalan ini privat utk mendoakan seorang yg belum mampu jodoh. Apabila anda seseorang yg doanya barokah serta cepat dikabulkan oleh Allah, jadi apabila ada yg minta didoakan biar lekas cepat mampu jodoh jadi doakanlah orang itu dengan membaca surah al-Fatihah sekali serta membaca doa : ” Allaahummaj’alhaa (katakan orang yg minta biar cepat mampu jodoh) mahbuubatan fii quluubil mu’miniin wa basysyirhaa…. wa ballighhaa ilaa miati ‘isyriina hasanah. Fallaahu khoirun haafidzan wa huwa arhamur raahimiin.
    Bagaimanakah menurut anda, seluruhnya pilihan ada di tangan anda. Apabila benar-benar anda terasa diberatkan oleh amalan yg saat rumit itu, anda dapat bisa menentukan pilihan lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.